Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Test Strips
Test Strips
Test Strips
Test Strips
دستگاه اندازه گیری قند خون مدی اسمارت سوئیس - مدل رابی
توضیحاتدارای مجوز رسمی از اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو
تست یائسگی (FSH)
توضیحات یک گام برای پیش بینی یائسگی آزمایش یک مرحله ای شامل 1 کیت آزمایش با دقت بیش از 99 درصد حساسیت 20mlU/mL همراه با
تست سریع بارداری (HCG) مدی اسمارت
توضیحات آزمایش یک مرحله ای تشخیص بارداری تنها 7 روز بعد از مقاربت شامل 1 کیت آزمایش با دقت بیش از 99 درصد حساسیت 20mlU/mL
تست خون نهفته در روده بزرگ (FOB)
توضیحات یک گام برای تست سریع و کیفی تشخیص خون مخفی در مدفوع انسان آزمایش یک مرحله ای شامل 1 کیت آزمایش + ظرف جمع آوری مدفو
تست تخمک گذاری (LH) مدی اسمارت سوئیس
توضیحات آزمایش یک مرحله ای برای تعیین وضعیت باروری و بهترین روز باردار شدن شامل 5 کیت آزمایش با دقت بیش از 99 درصد حساسیت